Jesteśmy grupą nacjonalistów z województwa lubelskiego. Zgodnie z naszą deklaracją ideową ,wszystkie nasze działania w głównej mierze podporządkowane są uświadomieniu Polaków, że silne państwo można zbudować wyłącznie w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną i pamięć o własnych przodkach. Obóz Narodowo-Radykalny głosi konieczność walki z systemem demoliberalnym na drodze Rewolucji Narodowej, którą pojmuje jako całkowitą przebudowę życia społecznego i gospodarczego zgodnie z odwiecznymi wartościami cywilizacji łacińskiej.

Wierzymy, że to czyny, a nie słowa określają kim jesteśmy i nasze ideały wprowadzamy w życie, co potwierdzają następujące akcje:

  • Słodka Krew jest ogólnopolską akcją zbiórki krwi organizowaną regularnie przez Obóz Narodowo-Radykalny. Przy okazji tej inicjatywy oprócz krwi, nasi działacze zbierają słodycze, które później są przekazywane potrzebującym dzieciom. Na Lubelszczyźnie każdego roku odbywają się trzy edycje akcji – wiosenna, letnia i jesienna. W każdej z nich bierze udział kilkadziesiąt osób, co pozwala zebrać kilkanaście litrów krwi. Nadrzędnym celem Słodkiej Krwi jest promocja krwiodawstwa.
  • Lubelski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest największym w Polsce wydarzeniem poświęconym żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Każdego roku 1 marca bierze w nim udział kilka tysięcy osób z całej Lubelszczyzny. Głównym organizatorem Marszu jest Brygada Lubelska Obozu Narodowo-Radykalnego. W skład współorganizatorów wchodzą między innymi Młodzież Wszechpolska i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
  • Lublin Czyta Dmowskiego jest akcją polegającą na publicznym czytaniu w centrum Lublina fragmentów dzieł Romana Dmowskiego. Wydarzenie to ma na celu propagowanie myśli „architekta niepodległej Polski” wśród mieszkańców i przyjezdnych turystów. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Brygadę Lubelską Obozu Narodowo-Radykalnego w 2014 r. i co roku odbywa się w dzień rocznicy urodzin Romana Dmowskiego.